Grupa Florystów

500 godzin lekcyjnych = 400 godzin zegarowych

- 10 zjazdów w systemie tygodniowym  (poniedziałek- piątek), z  częstotliwością ok. raz w miesiącu
- 11.00-19.00 poniedziałek (zajęcia teoretyczne)
- 9.00-18.00 wtorek – czwartek (zajęcia praktyczne)
- 9.00-15.00 piątek (zajęcia praktyczne)

Zajęcia prowadzą :

- Mariola Miklaszewska (teoria florystyki, zajęcia praktyczne – florystyka)
- Piotr Salachna (teoria – rośliny ozdobne)

Program 

Zajęcia teoretyczne (100 godz lekcyjnych = 80 godzin zegarowych!)

 Teoria - Rośliny ozdobne:

- botanika
- fizjologia roślin
- rośliny ozdobne
- pielęgnacja i ochrona roślin
- przedłużanie trwałości roślin
- przechowywanie roślin

 Teoria florystyki:

- zasady kompozycji
- kompozycja florystyczna
- bukiet wiązany w ręku
- kompozycja w naczyniu
- tematyka ślubna (bukiet ślubny, dekoracja samochodu, inne)
- tematyka żałobna (wiązanka, wieniec, dekoracja urny, trumny)
- tematyka okolicznościowa – Adwent, Boże Narodzenie (wianek, choinka, inne dekoracje nagrobne dekoracje)
- środki techniczne i dekoracyjne

 Zajęcia praktyczne (320 godzin zegarowych!)

 - Florystyka
- Zajęcia plenerowe
- Obserwacje roślin
- Zwiedzanie ciekawych założeń ogrodowych.

 Egzamin:

wg zasad Florint. składany jest przed komisją branżową złożoną z Międzynarodowych Sędziów Sztuki Florystycznej ; do wykonania są 4 prace, według planu i harmonogramu ustalonego przez Akademię.

Miejsce dotychczasowych egzaminów- Ogród Botaniczny w Powsinie  Absolwent uzyskuje tytuł „florysta” potwierdzony  dyplomem. Jest możliwość otrzymania dyplomu Państwowego wydanego przez Izbę Rzemieślniczą Ten dyplom jest dodatkowo płatny.

 Cena:

wpisowe - 1110,00 (brutto)  płatne przed rozpoczęciem roku szkolnego
nr konta (patrz kontakty)
zjazd - 1110,00 (brutto). –  pięciodniowy zjazd, płatne na tydzień przed zjazdem.
Zapewniamy materiał roślinny, techniczny, skrypty dotyczące teorii