Grupa mistrzów florystyki

Wymagania: 

1.  Tytuł florysty potwierdzony dyplomem + matura
lub
2.  Co najmniej 10 lat praktyki zawodowej + matura + zaakceptowane portfolio

575 godzin lekcyjnych = 460 godzin zegarowych

w 12 zjazdach w systemie tygodniowym  (poniedziałek- piątek), z  częstotliwością raz w miesiącu (terminy zjazdów ustalane są wspólnie podczas pierwszych zajęć)

11.00-19.00 poniedziałek (zajęcia teoretyczne)
9.00-18.00 wtorek – czwartek (zajęcia praktyczne)
9.00-15.00 piątek (zajęcia praktyczne)

Zajęcia prowadzą :

– Mariola Miklaszewska (teoria florystyki, zajęcia praktyczne – florystyka)
– Piotr Salachna        (teoria – rośliny ozdobne, zajęcia praktyczne – nasadzenia)

– Kinga Jeziorska- Wieliczko (rzeźba, struktury rzeźbiarskie)

– Ewa Kamińska  (tkactwo)

– Marzena Latoszek (techniki rękodzielnicze)

– Piotr Moranowicz (łączenie metali)

– M. Miklaszewska (papier mache, wosk, inne struktury)

 Program:

Zajęcia teoretyczne – 100 godzin lekcyjnych = 80 godzin zegarowych

1. Materiał roślinny:

– botanika
– fizjologia roślin
– rośliny ozdobne
– pielęgnacja i ochrona roślin
– przedłużanie trwałości roślin
– przechowywanie roślin

2. Teoria florystyki

– podstawy florystyki
– kompozycja florystyczna
– środki techniczne i dekoracyjne

 Zajęcia praktyczne  – 475 godzin lekcyjnych = 380 godzin zegarowych!

– florystyka
– tkactwo
– filcowanie
– spawanie, łączenie metali

– rzeźba i struktury rzeźbiarskie
– inne techniki rzemieślnicze przydatne floryście

–  pokaz szkolny- grupa wykonuje jeden pokaz szkolny przed publicznością branżową,
–  wystawa – grupa wykonuje jedną branżową wystawę szkolną

– zajęcia plenerowe (np. land art, inne)
– obserwacje roślin
– zwiedzanie ciekawych założeń ogrodowych.

Egzamin:

wg zasad Florint – u, przed komisją złożoną z Dyplomowanych Międzynarodowych Sędziów Sztuki Florystycznej. Miejsce dotychczasowych egzaminów Ogród Botaniczny w Powsinie. Absolwent uzyskuje tytuł mistrza florystyki potwierdzony dyplomem.

 Cena:

wpisowe – 1170,00 (brutto)  płatne przed rozpoczęciem roku szkolnego Nr konta (patrz kontakty).
zjazd – 1170,00 (brutto) pięciodniowy zjazd, płatne min. tydzień przed zjazdem. Zapewniamy materiał roślinny, techniczny, skrypty dot. teorii.